Regels beachrugby

Turven spelen tagrugby.
Een turventeam bestaat uit maximaal 12 spelers: 5 spelers in het veld en 7 reserves. Er wordt gespeeld met een nr. 3 rugbybal. Een wedstrijd duurt 2 x 5 minuten

Benjamins t/m Colts volgen de EBRA 5s regels met de volgende uitzonderingen:

Benji’s
– Geen handoffs op lichaam of gezicht/hoofd.

Mini’s, Cubs & Juniors
– Handoff alleen op lichaam (niet op nek en hoger).

De regels van Beach5 volgen hieronder:

Bron: https://www.beach-rugby.eu/rulesandlaws

1. The Ground

1.1. Het speelveld heft de volgende afmetingen:

Totale Lengte: 31 meter (inclusief beide team in-goal areas van elk 3 meter)

Totale breedte: 25 meter.

1.2. Het moet een veilige oppervlakte zijn bestaande uit zand.

1.3. De lijnen die het speelveld omvatten moeten gemaakt zijn van tape, touw, koord of opblaasbare kaders en moeten deze punten bevatten:

  • De dead ball lines en touch-in-goal lines welke zich buiten het speelveld of field of play bevinden.
  • De goal lines welke binnen het speelveld bevinden.
  • De zijlijnen ofwel touch lines welke zich buiten het speelveld bevinden.

2. De ball

2.1. De bal die gebruikt wordt is een nummer 4 welke voldoet aan de World Rugby Laws.

3. Spelers

3.1. Een team bestaat uit 12 spelers waarvan er 5 op het veld staan en 7 wisselspeler zijn. De wisselspelers kunnen het veld betreden wanneer het spel stil ligt en hiervoor is geen communicatie nodig met de referee voor toestemming.

3.2. Wisselspelers mogen het veld betreden ter hoogte van de middellijn. Gewisselde spelers mogen op iedere willekeurige positie het speelveld verlaten.

3.3. Zodra de referee merkt dat een team meer dan 5 spelers binnen de lijnen heeft, wordt elke actie vanaf het overtal niet toegestaan tenzij de tegenstander een voordeel heeft behaald.

Voorbeeld. 1: Een try is gescoord en het verdedigende team heeft 6 spelers op het veld staan: de score blijft staan.

Voorbeeld. 2: Een try is gescoord en het aanvallende team heeft 6 spelers op het veld staan: de score wordt niet toegekend en het verdedigende team krijgt een free kick op de middenlijn.

4. Kleding

4.1. Een speler draagt een shirt en een broekje dat bestand is tegen scheuren. Sokken mogen gedragen worden, maar geen harde materialen mogen aan de voeten gedragen worden.

4.2. Een speler mag geen kleding dragen dat is verboden in lijn World Rugby Law 4.

4.3. Spelers mogen geen schoeisel dragen tenzij dit specifiek is toegestaan door de organisatie. In speciale omstandigheden mogen organisatoren gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid om schoeisel toe te staan zolang deze geen noppen bevatten.

4.4. De referee heeft de macht om op ieder moment, voor of tijdens een wedstrijd te besluiten dat de kleding van een speler niet is toegestaan of gevaarlijk is. Wanneer een referee zo’n besluit neemt, geeft de referee de speller de opdracht deze kleding te verwijderen. Een speler kan niet deelnemen aan de wedstrijd tot deze kleding is vervangen of verwijderd.

5. Tijd

5.1. Een wedstrijd bestaat uit twee helften van 5 minuten met een rust van 3 minuten daartussen.

5.2. Gedurende deze rust blijven beide teams, de referee en de assistant referees in het speelveld.

5.3. De referee houdt de tijd bij, maar mag deze taak delegeren aan een assistant referee of een officiële time-keeper als deze is aangewezen.

5.4. Verloren tijd vanwege een blessure: De referee mag het spel stilleggen voor een periode korten dan 1 minuut om een blessurebehandeling mogelijk te maken of voor een andere toegestane vertraging. De referee mag toestaan om het spel door te laten spleen terwijl een medisch specialist een speler behandeld bij de zijlijn. Als een speler ernstiger geblesseerd is en van het veld verwijderd moet worden, mag de referee zijn bevoegdheid gebruiken om alle benodigde tijd hiervoor te nemen.

5.5 Het goedmaken van verloren tijd wordt gedaan in de helft waar deze tijd verloren is gegaan.

5.6. Het spelen van extra tijd: Een wedstrijd kan langer duren dan 10 minuten wanneer de organisatie dit toestaat en dit heeft opgenomen als optie wanneer een wedstrijd eindigt in een gelijke stand.

5.7. Referee’s bevoegdheid om een wedstrijd te beëindigen: De referee beeft de bevoegdheid om een wedstrijd te beëindigen wanneer hij in de veronderstelling is dat verder spelen gevaarlijk is.

5.8. Wanneer de tijd op is: Het spel stopt wanner de bal dood is. Wanneer een free kick is toegekend wanneer de tijd op is, staat de referee toe om door te spelen tot het eerstvolgende moment dat de bal dood is.

5.9. Alleen de captain mag zich bij de referee melden voor uitleg over serieuze overtredingen zoals een tegenstander die 6 spelers op een veld heeft staan.

6. Match Officials

6.1. Referees moeten een referee shirt dragen dat door de organisatie ter beschikking wordt gesteld aangevuld door een broek, fluit en horloge. Wanneer benodigd zijn medische sokken toegestaan. Een zonnebril is niet toegestaan.

6.2. Wanneer de bal de referee raakt, gaat het spel opnieuw van start met een free kick voor het team voor het team wat als laatste in balbezit was.

6.3. Elke wedstrijd staat onder leiding van minimaal 1 referee welke aangevuld mag worden met 2 assistent referees. Andere functionarissen, als deze door de organisatie zijn toegestaan, mogen bestaan uit een reserve referee, een reserve assistent referee en/of een time-keeper.

6.4. Toss. De toernooi organisatie mag beslissen om per wedstrijd te tossen voor de kick-off, als alternatief mag ook besloten worden date eerst genoemde team op het wedstrijdbriefje de kick of neemt, het andere team mag dan kant van het veld kiezen.

6.5. De referee mag zaken in relatie tot hun taken, spelregels in relatie tot foul play en tijdswaarneming overleggen met assistant referees

6.6. Wanneer een speler geblesseerd is en doorspelen gevaarlijk is, dient de referee direct het spel stilt te leggen met fluitsignaal.

6.7. Wanneer de referee het spel stil legt vanwege een blessure en er is geen overtreding began, gaat het spel verder met een free kick voor het team wat als laatste balbezit had. Als beide teams niet in balbezit waren, krijgt het team wat als laatste aanviel de bal.

6.8. Wanneer er sprake is van de toepassing van de 2 seconde regel, de dient de referee de volgende call te maken:

1- one thousand (one-one-thousand)

2- one thousand (two-one-thousand)

Deze methode komt dichtbij daadwerkelijk 2 seconden en waarschuwt spelers om de bal te spelen.

6.9. Het wordt van de organisatie verwacht dat deze alle referees die ingezet worden tijdens het toernooi controleert op het bezit van het certificaat World Rugby Match Officiating Level 2 voor senioren.

6.10. Voor jeugdwedstrijden volstaat World Rugby Match Officiating Level 1.

6.11. het primaire doel van referees is het bewaken van de veiligheid en gezondheid van spelers.

7. Mode of Play

7.1. Een wedstrijd wordt gestart door middel van een free kick, of uncontested punt. (bal laten vallen op de voet en deze vangen) Na de start mag iedere speler in het veld de bal oppakken en ermee lopen. Elke speler mag de bal gooien. Elke speler mag de bal overgeven aan een andere speler. Elke speler mag een tegenstander in balbezit tackelen, vasthouden of duwen. Elke speler mag op de bal vallen. Elke speler mag de bal grounden in in-goal. Alle acties van een speler moeten in lijn zijn met Laws of the Game. Sanctie: Free kick

7.2. Het is niet toegestaan de bal te kicken in open play. Sanctie: Free kick

7.3. Spelers op de grond die niet in het bezit zijn van de bal worden geacht niet deel te nemen aan het spel en moeten:

  • Tegenstanders toestaan om te spelen of balbezit te krijgen zolang ze niet op grond liggen.
  • Niet de bal spelen.
  • Niet tackelen of pogen te tackelen.

Sanctie: free kick. Bij herhaling van de overtreding mogen spelers tijdelijk geschorst worden voor twee minuten. (yellow card)

7.4. Mocht er iets gebeuren wat niet afgedekt is door deze regels, wordt het spel hervat met een free kick voor het team dat laatst in balbezit was. Wanneer beide teams niet in balbezit waren, krijgt het team dat als laatste aanviel de free kick.

7.5. Als een wedstrijd eindigt in een gelijkspel, mag er onbeperkt tijd worden bijgetrokken onder de “sudden death” regel. Het team dat dan als eerste scoort wint.

7.6. Wanneer in de poulefase twee teams dezelfde positie op de ranglijst innemen, staat het team met de meeste gescoorde tries bovenaan. Als dit ook gelijk is, staat het team bovenaan dat de minste tries tegen heeft. Wanneer dat ook nog steeds gelijk is, telt het onderlinge resultaat. Als dit ook gelijk was, tossen de captains over de hoogste positie.

8. Advantage

8.1. De voordeelregel moet altijd toegepast worden om de continuïteit te bevorderen. Wanneer een team een regel overtreed en de tegenstander heeft de mogelijkheid om voordeel te behalen, zal de referee wachten met fluiten om vast te kunnen stellen of voordeel wel of niet behaald is

8.2. Bij gevaarlijk spel mag geen voordeel gespeeld worden omdat de veiligheid van spelers bovenaan staat.

9. Scoring

9.1. Try. Een try wordt gegeven wanneer een speler de eerste is die de bal “ground” in de tegenstanders in-goal. waarde: 1 point

9.2. Penalty try. Wanneer het waarschijnlijk is dat een speler waarschijnlijk gescoord zou hebben, maar hiervan weerhouden wordt door “foul play” door een tegenstander, wordt een penalty try toegekend. Waarde: 1 point

10. Foul Play

10.1. Foul Play staat voor alles wat tegen de principes van de ‘spirit of rugby’ in gaat. Het gaat hierbij  om  obstructie, oneerlijk spel, herhaaldelijke overtredingen, gevaarlijk spel, direct contact boven de schouders en wangedrag waardoor het spel negatief wordt beïnvloed.

Sanctie: Free kick op de plek van de overtreding

10.2. Spelers zullen ten alle tijden de autoriteit van de referee respecteren. Zij zullen beslissingen niet tegenspreken. Het spel stopt wanneer de referee fluit met uitzondering van kick off situaties. De captain van een team mag als enige speler vragen stellen aan de referee.

Sanctie: Free kick op de plek van de overtreding OF op de plek waar de volgende actie plaats zou hebben gevonden

Sancties bij foul play

Spelers die foul play begaat zal:
– hierop worden aangesproken door de referee
– gewaarschuwd worden en een tijdelijke schorsing van 2 minuten speeltijd (gele kaart), of
– uit het veld gestuurd worden voor de resterende speeltijd (rode kaart)

Een speler die tijdelijk geschorst (gele kaart) is en hierna wederom foul play begaat zal opvolgend definitief uit het veld gestuurd worden (rode kaart)

Bij een rode kaart kan het toernooi management beslissen over het aantal wedstrijden schorsing al dan niet uitsluiting van het toernooi.

11. Offside

11.1 in open spel staat een speler off side wanneer deze zich voor een bal dragende teamgenoot bevindt, of voor de speler die het laatst de bal gespeeld heeft.

11.2 Een verdedigende speler staat offside wanneer deze zich tijdens of na een tackle voor de bal bevindt. Een verdedigende speler staat onside wanneer deze door de ‘gate’ komt of wanneer deze zich achter de bal bevind bij een afgeronde tackle.

11.3 Een offside speler mag zich niet met het spel bemoeien.

11.4 De offside speler moet teruglopen en zo snel mogelijk achter de lijn van de bal bevinden voordat deze weer mag deelnemen aan het spel.

Sanctie: Free kick

12. Knock on en Voorwaartse pass

12.1. Het is een knock-on wanneer een tackelende speler (of poging tot een tackle) contact maakt met de bal waardoor deze voorwaarts gaat of als de baldrager de bal voorwaarts laat vallen

Sanctie: Free kick op referee’s mark (als de bal uit gaat dan mag het voordeel hebbende team kiezen tussen referee’s mark OF waar de bal is uitgegaan)

12.2. Een speler mag niet opzettelijk een bal voorwaarts laten gaan met de hand of arm.

Sanctie: Free kick, de desbetreffende speler die de overtreding begaat krijgt een gele kaart (2 minuten schorsing). Indien deze actie een potentiële try voorkomt dan kan de referee een penalty try toekennen.

12.3 Een voorwaartse pass kan overal in het veld voorkomen, ook in het try gebied
Sanctie: free kick

13. Start en re-start

13.1. De Kick Off van beide helften zal plaatsvinden met een place kick.
De place kick moet in het midden van de middenlijn genomen worden. De kick moet hierbij 5 meter overbruggen tenzij het verdedigende team ervoor kiest deze op kortere afstand al te vangen.

Sanctie: een free kick wordt toegekend aan het ontvangende team in het  midden van het veld

13.2 ontvangende teams moeten minimaal 5 meter afstand bewaren van de middenlijn.

Sanctie: free kick waar de ontvangende speler offside staat

13.3. Een place kick moet in het speelgebied blijven

Sanctie: free kick in het midden van de middenlijn

13.4. Als de bal in het ‘in-goal’ gebied (trygebied) wordt geschopt of over de tryline rolt zonder te zijn aangeraakt door het ontvangende team dan krijgt het ontvangende team 2 keuzes:

De bal ‘dooddrukken’ OF doorgaan met spelen

13.5. Als het ontvangende team ervoor kiest de bal dood te drukken dan krijgt dit team een free kick op het midden van de middenlijn.

13.6. Restart kicks nadat een try gescoord is worden altijd genomen door middel van een free kick op de half-way lijn

13.7. Bij een free kick moet de bal altijd even los zijn van de handen
Sanctie: free kick

13.8. Een restart mag alleen genomen worden wanneer de bal met de hand naar de middenlijn wordt gebracht (je mag de bal dus niet snel nemen wanneer deze naar de half way lijn wordt gegooid).

14. Bal op de grond: geen tackle

14.1 Deze situatie doet zich voor wanneer de bal beschikbaar is op de grond en een speler gaat naar grond om de bal te pakken.

14.2. De speler die naar de bal duikt moet onmiddellijk één van deze dingen doen:
– opstaan met de bal
– Direct pasen (of oppoppen)
– Loslaten

Sanctie: Free Kick

14.3 Een speler mag niet:
– Een speler mag niet op de bal blijven liggen of voorkomen dat de tegenstander de bal kan pakken
– een speler mag niet opzettelijk op een duiken of vallen die op de grond ligt (al dan niet  met de bal)
– Een speler op de grond mag niet deelnemen aan het spel. Deze mag dus ook niet tackelen.

Sanctie: Free kick

15. Tackle en contact

15.1. Een tackle vindt plaats wanneer de baldrager naar de grond wordt gebracht door 1 of meerdere tegenstanders.

15.2. Naar de grond gebracht worden betekend dat de baldrager op de grond ligt of zit, of op z’n minst 1 knie op de grond heeft.

15.3. Een tackle vindt plaats wanneer de tackelaar de tackle voltooid en hierbij beide armen gebruikt totdat baldrager op de grond is gebracht.

15.4. Nadat de tackle is voltooid moet de tackelaar en de assistent-tacklelaar (degene die de baldrager heeft geholpen naar de grond te brengen) beiden de baldrager loslaten. Nadat zij hebben losgelaten mogen zij alleen vanaf een onside positie de bal pakken. Hierbij moet duidelijk zichtbaar zijn dat zijn de getackelde speler hebben losgelaten (clear release met handen boven schouders)

15.5 Een baldrager moet de bal binnen 2 seconden plaatsen, pasen of loslaten
Sanctie: Free kick

15.6. Een speler die de bal wilt oppakken van de grond moet op zijn benen blijven staan. Je mag dus niet op de bal duiken bij een tacklesituatie
Sanctie: Free kick

15.7. Een speler die de bal wilt oppakken van de grond bij een tackelsituatie moet zijn eigen lichaamsgewicht kunnen dragen zonder op de armen te steunen (schouders boven heupen). Wanneer de bal is gepakt moet deze direct gespeeld worden.

Sanctie: Free kick

15.8. Een speler die de bal wilt pakken moet vanaf een onside positie komen. Dit wil zeggen vanaf hun eigen kant en achter de lijn van de bal.

Sanctie: Free kick

15.9. Wanneer de baldrager omhoog wordt gehouden door de tackelaars moet de baldrager de bal binnen 2 seconden loslaten of spelen

Sanctie: Free kick

16. Rucks

Rucks bestaan niet in Beach Fives Rugby. Zodra een bal onbespeelbaar is wordt de 2-seconde regel toegepast. Na de tackle zijn er wel offside lijnen die gerespecteerd moeten worden door het verdedigende team.

17. Mauls

Mauls bestaan niet in Beach Fives Rugby. Zodra een bal onbespeelbaar is wordt de 2-seconde regel toegepast.

18. Marks

Een Mark bestaat niet in Beach Fives Rugby.

19. Touch en line out

19.1. Er zijn geen line outs in Beach Fives Rugby. De bal is uit zodra deze de zijlijn raakt of iets/iemand op of achter de zijlijn.

19.2. De bal is uit wanneer de baldrager (of de bal) de zijlijn of iets achter de zijlijn raakt

19.3. De plek waar de baldrager (of de bal) de zijlijn heeft gepasseerd is dan ook de plek waar de bal is uitgegaan.

19.4. Wanner de bal is uitgegaan geeft de referee een free kick aan het team die de bal niet heeft uitgebracht op de plek waar de bal is uitgegaan.

20. Scrums

Scrums bestaan niet in Beach Fives Rugby. Zie Law 12 voor verdere uitleg.

21. Free kicks

21.1. Free kicks moeten zonder vertraging genomen worden (5 seconden)

21.2 Een free kick wordt genomen door de bal los te laten van de beide handen en vervolgens te raken met het gebied tussen de voet en de knie (niet de knie zelf). Indien de bal niet los komt van de handen of met de knie wordt genomen dan krijgt de tegenstander een free kick mee

21.3. Free kick moet op, of achter de referee’s mark genomen worden. Bij een bal die is uitgegaan wordt de free kick genomen op de mark of erachter. Als de tegenstander de bal in touch neemt, mag de speler de free kick nemen tussen de mark of touch en een meter binnen het veld

21.4. Bij een free kick of kick off moet het verdedigende team altijd minimaal 5 meter afstand hanteren vanaf de referee’s mark. Sanctie: extra 5-meter free kick.

Bij herhaaldelijke overtredingen in korte tijd kan een speler geschorst worden (gele kaart)

Verdedigend team mag oplopen zodra de free kick is genomen door het aanvallende team.

21.5 Een free kick situatie binnen 5 meter van de tryline wordt niet toegestaan. Aanvallende teams moeten dan op dezelfde lijn op 5 meter afstand van de tryline de free kick nemen.

22. In-Goal

22.1. Wanneer een aanvallende speler de bal in-goal brengt of over de goal line loopt moet deze binnen 3 seconden de try drukken.

Sanctie: free kick aan het verdedigende team op 5 meter van de tryline

22.2 Wanneer een aanvallende speler een try scoort moet deze de bal laten liggen waar die is gescoord.

Sanctie: Free kick op de midden van de middenlijn aan het verdedigende team (try blijft staan). Bij herhaaldelijke overtredingen kan dit lijden tot een schorsing

22.3. Nadat een try is gescoord moet het verdedigende team herstarten met een free kick op het midden van de middenlijn

22.4. De free kick nadat een try is gescoord kan genomen worden zolang deze naar de half way line gedragen is. Je mag de bal niet naar de middenlijn gooien of schoppen en de bal versneld nemen.

Aanvallend team moet dan wachten totdat verdedigende partij gereed is.

23. Two seconds law

23.1 De 2 seconden regel is van essentieel belang voor Beach Fives rugby. Zodra een speler wordt gestopt moet de bal binnen 2 seconden beschikbaar zijn of gespeeld worden. De referee telt in dit soort situaties hard op (1-en-duizend / 2-en-duizend). Als de bal dan niet ‘vrij’ is om te spelen dan krijgt het verdedigende team de free kick.

Scroll naar boven