Toernooireglement

Inschrijving
Deelname aan het toernooi is alleen mogelijk na inschrijving via het formulier op de website.

Er dient per vereniging ingeschreven te worden, de coördinatie per vereniging ligt bij 1 contactpersoon. Ook bij clusterteams wordt er gewerkt met 1 contactpersoon per cluster.

Er kan per club 1 team per leeftijdscategorie worden ingeschreven, een 2e team komt automatisch op een reservelijst. Indien er voldoende ruimte is binnen het toernooi, wordt u geïnformeerd over deelname van het 2e team. Dit zal in de week na de sluitingsdatum bekend worden gemaakt. Gastheer rugbyclub Hoek van Holland is uitgezonderd van deze regel.

Het team is pas definitief ingeschreven indien er een bevestiging per mail is ontvangen.

Inschrijfgelden per team zijn te vinden op de website onder algemene info

Inschrijfgeld dient betaald te worden na ontvangst van de factuur.

Deelname aan het toernooi is slechts mogelijk indien de volledige factuur is voldaan.

Plaatsing in het toernooi geschiedt op volgorde van inschrijving. 

Inschrijving van het toernooi sluit op 1 mei 2024 of eerder zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Bij het afzeggen van teams na de sluitingsdatum van 1 mei 2024 vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. 

Indien door onvoorziene omstandigheden het jeugdbeachrugbytoernooi wordt geannuleerd dan gelden de volgende restitutieregels:

  1. Annulering van het toernooi meer dan 30 dagen voor aanvang toernooi: volledige restitutie van het inschrijfgeld.
  2. Annulering van het toernooi 14 tot 30 dagen voor aanvang toernooi: 50 % restitutie van het inschrijfgeld.
  3. Annulering van het toernooi 0 tot 14 dagen voor aanvang toernooi: geen restitutie van het inschrijfgeld.

Aanmelden en deelname
Bij aanvang van het toernooi melden de teammanagers hun team aan op de daarvoor aangewezen plek op het strand.  Hier zullen zij de benodigde informatie ontvangen.

Dispensaties zoals uitgegeven door Rugby Nederland worden overgenomen. Bij twijfel zal het wedstrijdsecretariaat overgaan op passende maatregelen.

Er wordt beach5 gespeeld, dat betekent 5 spelers in het veld en onbeperkt wisselen met 7 vaste wisselspelers. Er mogen per wedstrijd maximaal 12 spelers voor het team uitkomen.

Een team bestaat gedurende het gehele toernooi uit maximaal 12 dezelfde spelers. Indien een team veel blessures heeft, dan mogen er vaste invallers van hetzelfde niveau het team versterken. Dit mogen ook spelers van een andere club zijn.

Indien een team niet in staat is om deel te nemen aan een wedstrijd, wordt de wedstrijd gewonnen door de tegenstander. (5-0).

Indien een team op de tweede toernooidag bij de MCJC niet komt opdagen dan worden de uitslagen gewist van de eerste toernooidag.

De spelers van 1  team moeten dezelfde shirts dragen. Schoenen zijn verboden.

Spelers die tijdens een wedstrijd niet opgesteld worden, zijn niet herkenbaar met hun wedstrijdshirt langs het veld aanwezig. 

Arbitrage 
Gele kaart staat gelijk aan twee minuten tijdstraf. Worden er tijdens het toernooi meer dan drie gele kaarten aan dezelfde speler uitgedeeld dan krijgt hij automatisch een rode kaart (schorsing voor het gehele toernooi). Dit is bindend en er kan niet in beroep tegen worden gegaan.

Wedstrijdleiding krijgt per wedstrijd te horen welke speler er een gele kaart heeft ontvangen.

Bij inschrijving van 1 team levert de deelnemende club 1 ref aan per toernooidag.

Bij inschrijving van 2 t/m 5 teams levert de deelnemende club 2 refs aan per toernooidag.

Bij inschrijving van meer dan 6 teams levert de deelnemende club 3 refs aan per toernooidag. 

Indien de club niet kan voldoen aan het gevraagde aantal refs, zullen in overleg andere taken worden toegewezen. 

Aansprakelijkheid
Rugbyclub Hoek van Holland behoudt zich het recht voor om clubs van deelname uit te sluiten, op ieder moment voorafgaand en tijdens het toernooi, indien zij zich hiertoe genoodzaakt voelt. 

Rugbyclub Hoek van Holland draagt zorg dat overeenkomstig de vergunningseis een ALS-team en EHBO beschikbaar zijn tijdens het toernooi. 

Rugbyclub Hoek van Holland en de organisatie Internationaal Jeugdbeachrugby Hoek van Holland kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade opgelopen tijdens het toernooi.

Scroll naar boven